• Evalueringsrapport VINN Samtalegruppe for kvinner 

      Granheim, Per Kristian (Småskrift;1, Research report, 2007)
      Denne rapporten er hovedsakelig basert på en surveyundersøkelse, fylt ut av gruppedeltakere i kvinneprogrammet VINN i etterkant av programgjennomføringer i 2006 og første kvartal 2007. Undersøkelsen omfatter deltakere ...