• Programvirksomhet i Kriminalomsorgen 

      Eskeland, Geir; Haugli, Kristin Opaas (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      Det stilles stadig sterkere krav til kriminalomsorgen og etatens tilsatte. Målene for vår virksomhet, slik de er uttalt i St. prp. nr 1 (2005-2006), er klare og tydelige. ”Trygghet og redusert kriminalitet” er ett av ...