• Betjentrollen i organisasjonen 

      Evensen, Knut (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
      Betjentrollen er kompleks. Denne påstanden er utgangspunkt for artikkelens tema, og første del vil redegjøre for hvorfor denne påstanden er fremsatt. Vi kan forsøke å oppnå en forståelse av fengselsbetjentrollen ut fra ...