• Fengsel – forbryterskole eller rehabiliteringsanstalt? : Slik de innsatte opplever det 

   Alnæs, Øyvind (Småskrift;1, Master thesis, 2006)
   Dette småskriftet er en tilrettelagt versjon av Øyvind Alnæs sin masteravhandling i rettsosiologi. Den undersøker i hvilken grad straffegjennomføringen med de tiltakene som tilbys - skole, arbeid og program - oppfyller ...
  • Lovlydighet: – et steg mot autonomi og sosialt ansvar 

   Leiksett, Kåre E. (Småskrift;2, Book, 2005)
   I dette essayet viser Leiksett at kriminalomsorgen yter et viktig bidrag til opprettholdelsen av et sivilisert og trygt samfunn. Dens beskyttende og vernende funksjon kan fremheves og oppgraderes, og utbygges, endres eller ...
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi; Bakken, Doris; Eriksen, Torbjørn; Johannessen, Øyvind; Myrland, Lise; Riisnes, Erik; Øster, Lars (Rapport;2/2006, Book, 2006-05)
   The work group proposes to regard 'milieu therapy' as a superior and structuring entity, and thus something more than a supplement to the already existing measures: The personal officer arrangement and the program activity, ...
  • Straff i institusjon 

   Ploeg, Gerhard (Rapport;3/2006, Book, 2006-06)
   §12 i den norske straffegjennomføringsloven handler om en alternativ form for soning av en fengselsstraff og innebærer følgende: ”Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i ...