• Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2001-2005 

   Kristoffersen, Ragnar (Ed.) (Rapport;2/2007, Book, 2007-03)
   Exact statistical comparability is difficult to attain given that law, practice and methods of compilation vary between the Nordic countries. Even though present and former members of the Nordic group of statisticians ...
  • Dømt til samfunnsstraff 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og dabatt;1/2006, Book, 2006-06)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingstrekk i samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om samfunnsstraffen, blant annet en tilbakefallsmåling. Rapporten presenterer i tillegg ...
  • Er-Vil-Kan : Et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram 

   Aagesen, Aage; Ander, Bjørn Harald Brekke (Book, 2022-08)
   Er-Vil-Kan er et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram for personer som ønsker å orientere seg bort fra et liv preget av rus- og/eller kriminalitet. Programmet er spesielt utviklet for rusmestringsenhetene i norske ...
  • Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;1/2003, Book, 2003)
  • Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt Valg 

   Nesvik, Stig (Rapport;, Book, 2004)
   This report contains an evaluation of a drug-abuse programme used in prisons and by the Probation service. The evaluation focuses on tests taken before and after the programme. The test is divided into six different ...
  • Evalueringsrapport 

   Granheim, Per Kristian; Rustad, Åse Bente; Rokkan, Tore (Rapport;4/2010, Book, 2010)
   This report is based upon a request from the Panel of Accreditation to evaluate the programme “National Substance Abuse Programme” (NSAP), which originated in Canada. The report will give a better foundation for evaluating ...
  • Fengslet som endringsarena 

   Larsen, Egil (Håndbøker;3/2006, Book, 2006-12)
   Redaksjonen har bestått av Egil Larsen, KRUS og Arvid Berge, KRUS. Denne boka og disse artiklene har vokst fram som et behov i grunnutdanningen på KRUS etter at vi fikk ny straffegjennomføringslov, regionaliseringen ...
  • Festskrift til Harald Føsker 

   Ekhaugen, Ellen; Larsen, Egil; Sjøli, Fredrik (Book, 2014)
  • Festskrift til Inger Marie Fridhov 

   Hammerlin, Yngve; Johnsen, Berit; Skuleberg, Andreas; Risvand, Kari Vilde; Storberget, Knut; Langås, Lars; Blymke, Øystein; Lind, Betty; Alatalo, Ilppo A.; Bronebakk, Kristin; Christie, Nils; Giertsen, Hedda; Krantz, Lars; Langelied, Torfinn; Lunde, Kjellbjørg; Mathiassen, Charlotte; Olsen, Ståle; Stabrun, Erik J.; Sørnes, Maja (Book, 2012-06)
  • Forvaring - erfaringer og utfordringer 

   Johnsen, Berit (Rapport;4/2008, Book, 2008)
   This publication is a result of a conference about preventive detention that took place at The Correctional Service of Norway Staff Academy June 12, 2007. The purpose of the conference was to gather the different services ...
  • Forvaring i tall og tekst: Forvaringsstatistikk 1. januar 2002 – 28. februar 2003 

   Johnsen, Berit (Dokumentasjon og debatt;2/2003, Book, 2003)
  • Før og nå 

   Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte (Rapport;5/2006, Book, 2006-09)
   This report is the result of the assignment to research “What are the consequences of increased delegation of tasks for the relations between correctional staff and inmates? Both the officers’ and inmates’ situation ...
  • Håndbok i krisehåndtering: for kriminalomsorgen 

   Hansen, Wilhelm Meek (Håndbøker;, Book, 2003)
   Håndboken er ment å gjelde både for kriminalomsorg i frihet og kriminalomsorg i anstalt. Den er hovedsakelig innrettet på ulike tiltak i etterkant av alvorlige situasjoner, men inneholder også synspunkter på nødvendigheten ...
  • Håndbok i samtalegrupper for voldsdømte 

   Isdal, Per; Dammann, Baar Bias (Håndbøker;, Book, 2003)
   Dette er en revidert versjon av den første norskproduserte håndbok for et program som retter seg mot innsatte dømt for vold og sedelighet, og som kan drives av fengselstjenestemenn og tilsatte i friomsorgen. Håndboka kan ...
  • Håndbok i studiegrupper om vold 

   Isdal, Per (Håndbøker;1/2006, Book, 2006)
   The first part of this manual gives a description of form, contents, objective, method and theoretical superstructure. The second part gives a concrete description of the contents of the different group meetings. The ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;1/2008, Book, 2008)
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2008, Book, 2008)
   Denne delen av varetektshåndboken inneholder artikler av personer med ulike ståsteder og synspunkter i forhold til norsk og internasjonal varetektspraksis..Hensikten er å gi et mer utfyllende bilde enn det som er presentert ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;2/2008, Book, 2008)
  • Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 

   Stendahl, Ida; Stenshol, Kristin (Rapport;2/2009, Book, 2009-11)
   Evalueringen viser at programmet har vært en positiv opplevelse for deltakerne. Alle grupper er generelt fornøyde med deltakelsen, både når det gjelder programmets oppbygning og innhold. Den positive og oppbyggende ...
  • Lovlydighet: – et steg mot autonomi og sosialt ansvar 

   Leiksett, Kåre E. (Småskrift;2, Book, 2005)
   I dette essayet viser Leiksett at kriminalomsorgen yter et viktig bidrag til opprettholdelsen av et sivilisert og trygt samfunn. Dens beskyttende og vernende funksjon kan fremheves og oppgraderes, og utbygges, endres eller ...