• Tiltak overfor gjengangere 

   Nesvik, Stig (Rapport;3/2005, Book, 2005)
   Dette sammendraget er en oppsummering av en omfattende sluttrapport med navnet Tiltak overfor gjengangere (TOG), en oppsummerende prosessevaluering og et forarbeid og ansatser til senere studier (Hammerlin & Nesvik ...
  • Totale trekk ved fengsel og fengsling 

   Hjellnes, Siv (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Tema her er særtrekk ved fengsel og ved å være fengslet. Formålet er å vise fram særtrekk ved fengslet som system. Jeg skal sette fokus på hvordan totale trekk ved systemet påvirker menneskene i det. I mitt fokus ligger ...
  • TR-prosjektet og Kriminalomsorgsavdelingen 

   Kristoffersen, Ragnar; Tjore, Audun (Småskriftserien;1/1992, Journal article, 1992)
  • Travelt men meningsfullt: en undersøkelse om det å tjenestegjøre på Leira 

   Fridhov, Inger Marie; Hammerlin, Yngve (Book, 1994)
  • Veien mellom etikk og moral 

   Fredwall, Terje E. (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Det er et stort ansvar kriminalomsorgen har fått: Vi skal fullbyrde de reaksjoner som domstoler eller påtalemyndighet har besluttet. Å frata et menneske friheten er én av de kraftigste former for maktutøvelse vi har i ...
  • Velferdsstatens velsignelser og farer 

   Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte; Strand, Thomas (Dokumentasjon og debatt;2/2006, Book, 2006-06)
   Denne rapporten handler om kriminaliteten og samfunnsutviklingen i Norge de siste 40 år.
  • Vend om i tide: En evaluering av SNU-prosjektene i i Trondheim og Bergen 

   Rokkan, Tore; Ugelvik, Thomas (Dokuemntasjon og debatt;2/2006, Research report, 2006-12)
  • Vitenskap og metode 

   Bergander, Klaus; Johnsen, Berit (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Det vil kunne oppleves at vitenskapen og forskningen opptrer og framstiller seg selv som en eksklusiv framgangs- og forståelsesmåte som fører til riktigere utsagn og er nærmere sannheten enn alle andre. I utgangspunktet ...
  • Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2004 

   Hammerlin, Yngve; Strand, Thomas W. (Rapport;2/2005, Book, 2005)
   This report treats violence against staff in the Norwegian Correctional Service during 2004, and is a part of a larger and continuous knowledge- and experience giving work. The report consists of four parts: preliminary ...
  • Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2005 

   Hammerlin, Yngve; Strand, Thomas W. (Rapport;4/2006, Book, 2006-08)
   Denne rapporten omhandler forskjellige former for vold - herunder trusselformer - mot tilsatte i kriminalomsorgen i 2005. Den er en oppfølging og videreføring av tilsvarende rapport fra 2004 (Hammerlin & Strand 2005). ...
  • Vold og trusler mellom innsatte 

   Hanoa, Kristin (Rapport;1/2008, Book, 2008-01)
   This study takes an explorative and qualitative approach. In a Norwegian context there exists little systemised knowledge regarding violence and threats among inmates. An appropriate approach was therefore to interview ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i friomsorgen 

   Rokkan, Tore (Rapport;2/2008, Book, 2008-01)
   Violence and threats against staff at the probation service has never been the main focus in the Correctional Service in Norway. Nevertheless, many employees report that they have had experiences that have been unpleasant ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 

   Hammerlin, Yngve; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;2/2001, Book, 2001)
   Forfatterne ønsker at denne rapporten kan gi et bidrag til forståelsen av vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen, belyse voldssituasjonene allment og med empiriske eksempler, samt forbedre grunnlaget for en vurdering ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2006 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore (Rapport;3/2008, Book, 2008-01)
   This study focuses on violence and threats towards staff in the Norwegian correctional service in 2006, compared with the previous years, 2005 and 2004 (Hammerlin & Strand 2004 and Hammerlin & Strand 2005). This ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2007 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore (Rapport;1/2009, Book, 2009)
   Working with this annual Report is part of a larger statistical analysis conducted over a five year period; this year’s report being the fourth. The Report only conveys self-reported experiences of violence, which the ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen: Årsrapport for 2008 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore (KRUS Rapport;3/2010, Research report, 2010-03)
   Denne rapport inngår i en beskrivende statistisk analyse over fem år og er den femte i rekken. Rapporten for 2008 formidler selvrapportert voldsopplevelse i form av skjemaer som fylles ut og sendes inn av den som utsettes ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i Kriminalomsorgen: Sluttrapport 2004-2010, Mørketall 

   Hammerlin, Yngve; Rokkan, Tore; Orban, Franck (Rapport;2012/1, Research report, 2012-03-06)
   Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen er en rapport med et samlet perspektiv på utviklingen fra 2004 til 2010. Den er en delanalyse i forhold til en totalvurdering av voldsrelasjoner i kriminalomsorgen. Analysen ...