Now showing items 15-34 of 97

  • Dømt til samfunnsstraff 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og dabatt;1/2006, Book, 2006-06)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingstrekk i samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om samfunnsstraffen, blant annet en tilbakefallsmåling. Rapporten presenterer i tillegg ...
  • Er-Vil-Kan : Et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram 

   Aagesen, Aage; Ander, Bjørn Harald Brekke (Book, 2022-08)
   Er-Vil-Kan er et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram for personer som ønsker å orientere seg bort fra et liv preget av rus- og/eller kriminalitet. Programmet er spesielt utviklet for rusmestringsenhetene i norske ...
  • Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;1/2003, Book, 2003)
  • Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt Valg 

   Nesvik, Stig (Rapport;, Book, 2004)
   This report contains an evaluation of a drug-abuse programme used in prisons and by the Probation service. The evaluation focuses on tests taken before and after the programme. The test is divided into six different ...
  • Evaluering av sammenheng mellom tiltak 

   Bergander, Klaus; Iversen, Hilde; Skotte, Sven-Erik; Sund, Annette (Research report, 2005)
  • Evalueringsrapport 

   Granheim, Per Kristian; Rustad, Åse Bente; Rokkan, Tore (Rapport;4/2010, Book, 2010)
   This report is based upon a request from the Panel of Accreditation to evaluate the programme “National Substance Abuse Programme” (NSAP), which originated in Canada. The report will give a better foundation for evaluating ...
  • Evalueringsrapport VINN Samtalegruppe for kvinner 

   Granheim, Per Kristian (Småskrift;1, Research report, 2007)
   Denne rapporten er hovedsakelig basert på en surveyundersøkelse, fylt ut av gruppedeltakere i kvinneprogrammet VINN i etterkant av programgjennomføringer i 2006 og første kvartal 2007. Undersøkelsen omfatter deltakere ...
  • Fengsel – forbryterskole eller rehabiliteringsanstalt? : Slik de innsatte opplever det 

   Alnæs, Øyvind (Småskrift;1, Master thesis, 2006)
   Dette småskriftet er en tilrettelagt versjon av Øyvind Alnæs sin masteravhandling i rettsosiologi. Den undersøker i hvilken grad straffegjennomføringen med de tiltakene som tilbys - skole, arbeid og program - oppfyller ...
  • Fengslet som endringsarena 

   Larsen, Egil (Håndbøker;3/2006, Book, 2006-12)
   Redaksjonen har bestått av Egil Larsen, KRUS og Arvid Berge, KRUS. Denne boka og disse artiklene har vokst fram som et behov i grunnutdanningen på KRUS etter at vi fikk ny straffegjennomføringslov, regionaliseringen ...
  • Festskrift til Yngve Hammerlin 

   Fridhov, Inger Marie; Johnsen, Berit; Bakken, Doris (Others, 2017)
   Dette er et mangfoldig festskrift. Like mangfoldig som Yngve selv er - og som hans venner og kolleger har opplevd ham gjennom mange år. Vi får i festskriftet vite noe om Yngve som fotballentusiast, rebell og radikaler. Og ...
  • Forvaring - erfaringer og utfordringer 

   Johnsen, Berit (Rapport;4/2008, Book, 2008)
   This publication is a result of a conference about preventive detention that took place at The Correctional Service of Norway Staff Academy June 12, 2007. The purpose of the conference was to gather the different services ...
  • Forvaring i tall og tekst: Forvaringsstatistikk 1. januar 2002 – 28. februar 2003 

   Johnsen, Berit (Dokumentasjon og debatt;2/2003, Book, 2003)
  • Frigangshjemmet i Oslo : en beskrivelse og en vurdering 

   Brodahl, Ian Petter (KRUS småskrift;1/1984, Student paper, others, 1984)
  • Før og nå 

   Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte (Rapport;5/2006, Book, 2006-09)
   This report is the result of the assignment to research “What are the consequences of increased delegation of tasks for the relations between correctional staff and inmates? Both the officers’ and inmates’ situation ...
  • Gruppevirksomhet ved Trondheim fengsel avdeling Leira 

   Larsen, Egil (KRUS småskrift;1/2001, Research report, 2001)
  • Hassel fengsel 2004 : en brukerorientert undersøkelse av en virksomhetsteoretisk prakis 

   Øiestad, Marit Sjølie (KRUS Småskrift;1/2005, Research report, 2005)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse gjort ved Hassel fengsel om hvordan det har gått med domfelte etter løslatelse fra fengselet. Det har tidligere vært gjort en lignende undersøkelse ved fengselet, foretatt i 1995 ...
  • Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen 

   Stenshol, Kristin (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselssystemet er – med sine mange interessentgrupper – en arena hvor man kan forvente en rekke interessemotsetninger. Avstanden er stor mellom de ulike nivåene, samtidig som den viktigste interessent gruppen er brakt ...
  • Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging 

   Friestad, Christine; Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset; Søndenaa, Erik (Report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer resultatene av en undersøkelse gjennomført av KRUS og Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Midt og Sør-Øst, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. ...
  • Intern prosessevaluering av straffegjennomføring med elektronisk kontroll 

   Rokkan, Tore (Research report, 2009)
   1. Organisasjon Rapporten undersøkte forskjellen mellom fylkene som innførte EK, med hverandre og i forhold til fylker som ikke var med på prøveprosjektet. Rapporten så på hvilke lovbrudd som domfelte gjennomførte straff ...
  • Kartleggingsverktøy 

   Ploeg, Gerhard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Dersom man skal prøve å påvirke bestemte personer til å forandre sin atferd, kan det hende at man har ulike tiltak til rådighet. Dette gjelder spesielt der det skjer under mer eller mindre strukturerte, organiserte ...