• Kartleggingsverktøy 

   Ploeg, Gerhard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Dersom man skal prøve å påvirke bestemte personer til å forandre sin atferd, kan det hende at man har ulike tiltak til rådighet. Dette gjelder spesielt der det skjer under mer eller mindre strukturerte, organiserte ...
  • Kognitiv teori, en ny døgnflue eller en metode til å minke residiv? 

   Larsen, Egil; Grav, Finn; Hansen, Wilhelm Meek (KRUS småskrift;3/ 1994, Others, 1994)
  • Kommentar til tilsvar fra Audun Tjore vedrørende Kriminalomsorgsavdelingen og TR-prosjektet 

   Kristoffersen, Ragnar (Småskrift;2/1992, Journal article, 1992)
  • Konfliktforståelse og løsningsforslag 

   Larsen, Egil; Hammerlin, Yngve; Hansen, Wilhelm Meek; Andersen, Knut (KRUS småskrift;2/1992, Others, 1992)
  • Konsekvenspedagogikken 

   Bay, Jens; Larsen, Egil; Hammerlin, Yngve (KRUS småskrift;2/1997, Others, 1997)
  • Kriminalantropologiens betydning for straffelovgivningen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet 

   Solli, Trygve (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   På slutten av 1800-tallet og utover 1900- tallet ble prosjektet å finne ut hvem den kriminelle er, og ikke minst; hvilke tiltak det krever av straffelovgivningen. I denne artikkelen kommer jeg i hovedsak til å se på de ...
  • Kriminalomsorg - samfunnsmessig differensiering og fangesyn 

   Hammerlin, Yngve (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Denne artikkelen har som intensjon å stille noen spørsmål for refleksjon – basert på historiske erfaringene som er gjort, men den omhandler også de moralske og etiske krav som stilles til vår virksomhet. Fengsel ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Samfunnets trygghet avhenger blant annet av at vi har en velfungerende justissektor. Kriminalitet skal etterforskes og de skyldige dømmes og straffes. Varetektsfengsling er et viktig virkemiddel, først og fremst for å ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet: en undersøkelse fra Oslo fengsel om varetektsinnsatte med restriksjoner 

   Danielsen, Trond; Hansen, Wilhelm Meek (KRUS: Dokuemntasjon og debatt;1/2002, Research report, 2002)
   Oslo fengsel er ikke bare Norges største fengsel, men også den institusjon som mottar flest varetektsfengslede gjennom året. I en slik stor og kompleks organisasjon er det et kontinuerlig behov for utviklings- og endringsarbeid. ...
  • Ledelse og makt i Kriminalomsorgen 

   Lund, Per Eirik (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Kriminalomsorgen har de siste tiårene vært igjennom en omfattende omlegging både på det organisasjonsmessige og det faglige plan. Økt fokus på effektivitet i driftsmessig forstand parallelt med større vektlegging av det ...
  • Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 

   Stendahl, Ida; Stenshol, Kristin (Rapport;2/2009, Book, 2009-11)
   Evalueringen viser at programmet har vært en positiv opplevelse for deltakerne. Alle grupper er generelt fornøyde med deltakelsen, både når det gjelder programmets oppbygning og innhold. Den positive og oppbyggende ...
  • Lovlydighet: – et steg mot autonomi og sosialt ansvar 

   Leiksett, Kåre E. (Småskrift;2, Book, 2005)
   I dette essayet viser Leiksett at kriminalomsorgen yter et viktig bidrag til opprettholdelsen av et sivilisert og trygt samfunn. Dens beskyttende og vernende funksjon kan fremheves og oppgraderes, og utbygges, endres eller ...
  • Menneskesyn og verdigrunnlag i Kriminalomsorgen 

   Dahl, Anne Mari (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   ”Det har ofte blitt sagt at samfunnet alltid har brukt straff, men man har aldri blitt enige om hvorfor man straffer” (Andenæs, 1996 s. 9). For hva er egentlig begrunnelsen for å straffe? I tiltaksplanen ”Rask reaksjon ...
  • Mestring og muligheter 

   Højdahl, Torunn; Nilssen, Mona Iren; Hansen, Frida Edgren; Hauger, Birgit Farbrot; Brånens, Helene; Aaland, Karin; Gjerver, Hilde; Myrhaugen, Even Jappée; Gløtvold, Geir Anders; Larsens, Oddbjørn; Olufsen, Veronica (Småskrift;2, Book, 2007)
   Artiklene er skrevet av tilsatte i kriminalomsorgen som har gjennomført en studiepoengbasert utdanning i "Mestringstillit - en kognitiv endringsmetodikk". Studiet arrangeres av Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og ...
  • Metodisk arbeid i fengsel: tjenestemannsrolleprosjektet og realitetsterapi 

   Larsen, Egil; Hammerlin, Yngve; Øyvind, Johannesen; Audun, Tjore (KRUS småskrift;1/1991, Others, 1991)
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   I denne artikkelen vil jeg forsøke å gå nærmere inn på hva strukturert miljøarbeid i fengsel er, og hvordan denne tilnærmingen former fengselsbetjentene arbeid på avdelingen. Innholdet i artikkelen er delvis bygget på ...
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi; Bakken, Doris; Eriksen, Torbjørn; Johannessen, Øyvind; Myrland, Lise; Riisnes, Erik; Øster, Lars (Rapport;2/2006, Book, 2006-05)
   The work group proposes to regard 'milieu therapy' as a superior and structuring entity, and thus something more than a supplement to the already existing measures: The personal officer arrangement and the program activity, ...
  • Motiverende samtale (MI) - innovasjon av en samtaleform 

   Fjærestad, Kjersti; Børtveit, Tore (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen, har som mål å motivere klienter og innsatte til viljestyrt endring. Mange mennesker lever godt med sine uvaner, sin livsstil, ...
  • Mødre i fengsel : prosjektarbeid utarbeidet av studenter ved Norges kommunal- og sosialhøyskole. 

   Rasmussen, Lena Lind; Skybak, Gry; Smestad, Tone Viberg; Tveøy, Sidsel; Waterud, Gina (Student paper, others, 1990)