• Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2001-2005 

   Kristoffersen, Ragnar (Ed.) (Rapport;2/2007, Book, 2007-03)
   Exact statistical comparability is difficult to attain given that law, practice and methods of compilation vary between the Nordic countries. Even though present and former members of the Nordic group of statisticians ...
  • Dømt til samfunnsstraff 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og dabatt;1/2006, Book, 2006-06)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingstrekk i samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om samfunnsstraffen, blant annet en tilbakefallsmåling. Rapporten presenterer i tillegg ...
  • Er-Vil-Kan : Et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram 

   Aagesen, Aage; Ander, Bjørn Harald Brekke (Book, 2022-08)
   Er-Vil-Kan er et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram for personer som ønsker å orientere seg bort fra et liv preget av rus- og/eller kriminalitet. Programmet er spesielt utviklet for rusmestringsenhetene i norske ...
  • Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;1/2003, Book, 2003)
  • Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt Valg 

   Nesvik, Stig (Rapport;, Book, 2004)
   This report contains an evaluation of a drug-abuse programme used in prisons and by the Probation service. The evaluation focuses on tests taken before and after the programme. The test is divided into six different ...
  • Evalueringsrapport 

   Granheim, Per Kristian; Rustad, Åse Bente; Rokkan, Tore (Rapport;4/2010, Book, 2010)
   This report is based upon a request from the Panel of Accreditation to evaluate the programme “National Substance Abuse Programme” (NSAP), which originated in Canada. The report will give a better foundation for evaluating ...
  • Fengslet som endringsarena 

   Larsen, Egil (Håndbøker;3/2006, Book, 2006-12)
   Redaksjonen har bestått av Egil Larsen, KRUS og Arvid Berge, KRUS. Denne boka og disse artiklene har vokst fram som et behov i grunnutdanningen på KRUS etter at vi fikk ny straffegjennomføringslov, regionaliseringen ...
  • Forvaring - erfaringer og utfordringer 

   Johnsen, Berit (Rapport;4/2008, Book, 2008)
   This publication is a result of a conference about preventive detention that took place at The Correctional Service of Norway Staff Academy June 12, 2007. The purpose of the conference was to gather the different services ...
  • Forvaring i tall og tekst: Forvaringsstatistikk 1. januar 2002 – 28. februar 2003 

   Johnsen, Berit (Dokumentasjon og debatt;2/2003, Book, 2003)
  • Før og nå 

   Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte (Rapport;5/2006, Book, 2006-09)
   This report is the result of the assignment to research “What are the consequences of increased delegation of tasks for the relations between correctional staff and inmates? Both the officers’ and inmates’ situation ...
  • Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 

   Stendahl, Ida; Stenshol, Kristin (Rapport;2/2009, Book, 2009-11)
   Evalueringen viser at programmet har vært en positiv opplevelse for deltakerne. Alle grupper er generelt fornøyde med deltakelsen, både når det gjelder programmets oppbygning og innhold. Den positive og oppbyggende ...
  • Lovlydighet: – et steg mot autonomi og sosialt ansvar 

   Leiksett, Kåre E. (Småskrift;2, Book, 2005)
   I dette essayet viser Leiksett at kriminalomsorgen yter et viktig bidrag til opprettholdelsen av et sivilisert og trygt samfunn. Dens beskyttende og vernende funksjon kan fremheves og oppgraderes, og utbygges, endres eller ...
  • Mestring og muligheter 

   Højdahl, Torunn; Nilssen, Mona Iren; Hansen, Frida Edgren; Hauger, Birgit Farbrot; Brånens, Helene; Aaland, Karin; Gjerver, Hilde; Myrhaugen, Even Jappée; Gløtvold, Geir Anders; Larsens, Oddbjørn; Olufsen, Veronica (Småskrift;2, Book, 2007)
   Artiklene er skrevet av tilsatte i kriminalomsorgen som har gjennomført en studiepoengbasert utdanning i "Mestringstillit - en kognitiv endringsmetodikk". Studiet arrangeres av Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og ...
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi; Bakken, Doris; Eriksen, Torbjørn; Johannessen, Øyvind; Myrland, Lise; Riisnes, Erik; Øster, Lars (Rapport;2/2006, Book, 2006-05)
   The work group proposes to regard 'milieu therapy' as a superior and structuring entity, and thus something more than a supplement to the already existing measures: The personal officer arrangement and the program activity, ...
  • Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND): Oppstarten av temaene og sentrene 2006 

   Johnsen, Berit; Svendsen, Monika (Håndbøker;2/2007, Book, 2007)
   Straffegjennomføringen i ND går gjennom fire faser: iverksettelsesfasen, stabiliseringsfasen, ansvarsfasen og videreføringsfasen. Opplegget for fasene er individuelt tilrettelagt for å imøtekomme de domfeltes forskjellige ...
  • Natur- og samfunnsvitenskapelige metoder som anses etisk forsvarlig og mest hensiktsmessig i den videre utforming av kriminalomsorgsfaget 

   Bergander, Klaus; Johnsen, Berit (Rapport;1/2006, Book, 2006-03)
   This text is the result of an ongoing process in which the organizational level of the education of prison officers at the Correctional Service of Norway Staff Academy (KRUS) is to change from a college to a university ...
  • Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2001-2005 

   Kristoffersen, Ragnar (Red.) (Rapport;1/2007, Book, 2007-03)
   Størst mulig sammenlignbarhet er et ideal som har vært etterstrebet i arbeidet med denne og tidligere publikasjoner, men idealet kan aldri oppnås 100 % fordi landene har litt ulik lovgivning og praksis. Samtidig er de ...
  • Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2002-2006 

   Kristoffersen, Ragnar (Red.) (Rapport;5/2008, Book, 2008-06)
   Størst mulig sammenlignbarhet er et ideal som har vært etterstrebet i arbeidet med denne og tidligere publikasjoner, men idealet kan aldri oppnås 100 % fordi landene har litt ulik lovgivning og praksis. Samtidig er de ...
  • Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2004-2008 

   Kristoffersen, Ragnar (Red.) (Rapport;1/2010, Book, 2010-03)
   Størst mulig sammenlignbarhet er et ideal som har vært etterstrebet i arbeidet med denne og tidligere publikasjoner, men idealet kan aldri oppnås 100 % fordi landene har litt ulik lovgivning og praksis. Samtidig er de ...
  • Overgang fra fengsel til frihet : løslatelse av unge med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn 

   Hjellnes, Siv; Højdahl, Torunn (Dokumentasjon og debatt;1/2007, Book, 2007-06)
   Denne rapporten dokumenterer kunnskap og analyserer forskning rundt løslatelse fra fengsel. Her foreslås konkrete tiltak for å forbedre overgangen fra fengsel til et liv i frihet. Utfordringen består i å bli bedre på å ...